Algemene voorwaarden

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Top Level Services site is onderworpen aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening, beperking van de aansprakelijkheid

Het bedrijf Top Level Services besteedt de grootste zorg aan de creatie van zijn website. Het garandeert echter niet de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Als gevolg daarvan wijst Top Level Services alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van haar site of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

De aandacht van de bezoeker wordt gevestigd op het feit dat de eventueel op de site vermelde tarieven en prijzen als indicatie worden gegeven. Voor een officiële offerte of een vaste prijsopgave kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stefaan Vandroogenbroeck. 

De op de site aanwezige hyperlinks die de gebruikers naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Top Level Services wat betreft de inhoud van deze sites. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze sites. Hij zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Top Level Services niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen op de site.

Ondanks de inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst Top Level Services alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, logo's, foto's, video's, illustraties en andere elementen die deel uitmaken van de site zijn beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Top Level Services en van de merken die door het bedrijf op de markt worden gebracht of, indien van toepassing, van een derde partij van wie Top Level Services de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders bepaald, mag de tekstuele of numerieke informatie op de site gratis worden gebruikt, maar onder vermelding van de bron en alleen voor een gebruik dat niet commercieel of reclamedoeleinden is. Anderzijds is elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site bestaat, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, video's, animaties, geluiden of computertoepassingen, ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht aan Top Level Services. 

Aanmaken van hyperlinks naar de site

Top Level Services geeft toestemming om zonder voorafgaand verzoek surface links aan te maken die verwijzen naar de homepage van de site of naar een andere pagina in zijn geheel. Aan de andere kant is voor het gebruik van elke techniek die erop gericht is de gehele of een deel van de site in een internetsite op te nemen door de exacte oorsprong van de informatie zelfs gedeeltelijk te maskeren of die tot verwarring over de oorsprong van de informatie kan leiden, zoals framing of in-lining, de schriftelijke toestemming van Top Level Services vereist. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden gericht aan Top Level Services. 

Verstrekte informatie

Stuur geen onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie of andere informatie die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet van het Grondgebied waarnaar deze Site verwijst.

Hacken

Elke poging of actie om de site www.toplevelservices.eu te hacken is vatbaar voor vervolging voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Roubaix (Frankrijk).

Volledige contactgegevens

TLS sarl

56, rue Winston Churchill

59170 Roubaix

FRANKRIJK