GDPR

De algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) is een privacywet die door de Europese Unie (EU) is uitgevaardigd. Het beïnvloedt bedrijven wereldwijd sinds 25 mei 2018. In deze verordening wordt bepaald hoe een organisatie de persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt of gebruikt, met inbegrip van organisaties die buiten de EU zijn gevestigd.

Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, het mogelijk maken een persoon te identificeren. 

Het juiste respect voor uw persoonlijke gegevens is een essentieel punt voor Top Level Services. Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet te verwerken, op een wettige, eerlijke en transparante manier. 

Bent u klant, prospect, leverancier of onderaannemer van Top Level Services?

In het algemeen slaan we de volgende gegevens op:

  • Voornaam
  • Naam
  • Bedrijf/organisatie
  • Zakelijk postadres (straat, nummer, postcode, stad en land)
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Mailadres

Deze informatie wordt opgeslagen in een database.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden alleen gebruikt door Top Level Services voor :

  • Zorgen voor onze uitwisselingen tijdens de missies die ons aanbelangen
  • Het samenstellen van de administratieve dossiers die nodig zijn voor een goed beheer van onze werkrelaties (ramingen, facturatie, administratieve brieven, antwoorden op uw verschillende verzoeken)
  • Het versturen van onze nieuwsbrieven (informatie over onze activiteiten, uitnodigingen voor onze evenementen, promoties en nieuws, eindejaarswensen en wedstrijden specifiek voor Top Level Services)


In geen geval zullen deze gegevens worden overgedragen aan of gedeeld met derden zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van de behoeften die worden opgelegd door het simpele feit van het uitvoeren van onze missies.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen door gebruik te maken van het e-mailadres info@toplevelservices.be. Via hetzelfde adres kunt u zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of uw abonnement op onze nieuwsbrieven opzeggen.

Uw persoonlijke gegevens worden door Top Level Services voor onbepaalde tijd opgeslagen, zolang onze werkrelatie vereist dat wij in contact kunnen blijven. In het geval van beëindiging van onze arbeidsrelatie staat het u vrij om uitdrukkelijk te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Let er echter op dat in sommige gevallen een wettelijke termijn in acht moet worden genomen, waarbij bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de door de belastingautoriteiten opgelegde richtlijnen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens voor Top Level Services, waarvan de maatschappelijke zetel zich in 56, rue Winston Churchill, 59170 Roubaix, FRANCE bevindt, is Régine Jacquet.

Bent u een gewone bezoeker van de Top Level Services website?

Wij nodigen u uit om de pagina's "Privacy" en "Voorwaarden" van onze website te raadplegen.