Privacybeleid

Principes met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens.


Persoonlijke informatie met betrekking tot de bezoeker wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR van 25 mei 2018 over de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit met name dat:

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de op het moment van verzamelen aangegeven doeleinden.
 • U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren, maar ook om de eenvoudige verwijdering ervan te eisen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld.
 • Top Level Services verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.
 • De over u verzamelde gegevens worden op geen enkel moment door Top Level Services aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 


Verantwoordelijk voor de verwerking


Alle verzoeken of vragen met betrekking tot privacy op de site kunnen worden gericht aan ons op het postadres van Top Level Services, 56 rue Winston Churchill, 59170 Roubaix.
De verantwoordelijke voor deze vragen is: Régine Jacquet.

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot de navigatie
Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • de datum en het tijdstip van toegang tot de site
 • bezochte pagina's
 • de duur van uw bezoek
 • de herhaling van uw bezoeken
 • het gebruikte type browser
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd
 • de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de site te vinden.
 • het geografische gebied (stad)

Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site te meten en om verbeteringen aan te brengen. Het statistische instrument dat wordt gebruikt om deze gegevens vast te leggen is Google Analytics.

Indien u dat wenst, kunt u de registratie van de bezoeken aan onze website deactiveren met behulp van de module die door Google Analytics ter beschikking wordt gesteld.

Wij verzamelen op geen enkel moment persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (geanonimiseerde gegevens) of postadres, met uitzondering van het spontaan en consensueel invullen van een formulier waarvoor het gebruik van de verzamelde gegevens duidelijk aan u wordt gespecificeerd.

Gebruik van cookies


Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kunnen Top Level Services af en toe gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden opgehaald. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die hem heeft aangemaakt. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie vast te leggen, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site dezelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen.

Op de site worden cookies geplaatst:

 • Google Analytics (zie boven) 

De meeste "cookies" werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen enkele informatie waardoor u per telefoon, e-mail of post kan wordt gecontacteerd. U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van elke keer dat een cookie wordt aangemaakt of dat deze niet kan worden opgeslagen.

Netwerken & Sociale Media


Top Level Services heeft een activiteit ontwikkeld op sociale netwerken via officiële pagina's die ons in staat stellen te communiceren en te communiceren met ons publiek.

We nodigen u uit om te ontdekken hoe deze netwerken en sociale media voldoen aan de GPDR door hun website te bezoeken:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/business/gdpr
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87158/linkedin-marketing-solutions-et-le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-?lang=nl
YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Merk op dat u als gebruiker van deze netwerken en sociale media normaal gesproken de gebruiksvoorwaarden van elk van deze netwerken en sociale media moet accepteren. Top Level Services kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke gegevens die u op deze netwerken en sociale media achterlaat door middel van consultaties en interacties via onze officiële pagina's en accounts.